Spotkanie członków ZEW

Budujemy i pogłębiamy współpracę pomiędzy członkami stowarzyszenia

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby oraz firmy, których działalność wiąże się z szeroko rozumianym elektro-wykonawstwem. Razem łatwiej pokonamy wszelkie trudności i szybciej zrealizujemy stawiane przed nami zadania i cele. Realizowane przez nas szkolenia pozwolą nie tylko uzyskać niezbędne do pracy kwalifikacje, ale również umożliwią ciągły rozwój i podnoszenie naszych kompetencji.

Dla firm

 • Budowa relacji
 • Doradztwo finansowe i prawne
 • Podnoszenie kompetencji
 • doradztwo techniczne i operacyjne

Dla osob fizycznych

 • Budowa relacji
 • Podnoszenie kompetencji
 • Doradztwo techniczne i operacyjne

O nas

Związek Elektro-Wykonawców jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym, działającą na rzecz osób i firm związanych z elektryką. Stanowi dobrowolne stowarzyszenie osób fizycznych oraz firm związanych z projektowaniem i wykonawstwem urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

ZEW swą działalność rozpoczął w dniu 12 kwietnia 2011 roku. Szczegóły dotyczące sposobu działania ZEW znajdują się w statucie Stowarzyszenia.

Związek Elektro-Wykonawców posiada Izbę Rzeczoznawców złożoną z osób z wykształceniem wyższym (w tym dwóch dr. inż. i jednego dr. hab. inż.), którzy są w stanie wykonać każdą ekspertyzę z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i sieci elektrycznych.

Aktualności

Spotkanie organizacyjne

Szkolenia

  FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY

  ZEW dla członków

  Członkowie Zwyczajni

  Budowa relacji

  • możliwość zdobywania nowych kontaktów i znajomości;

  Podnoszenie kompetencji szkolenia techniczne;

  • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych uprawnień – np. SEP, wózki, przejścia ppoż;

  Doradztwo techniczne i operacyjne

  • pomoc techniczną przy rozwiązywaniu problemów projektowych, wykonawczych
   oraz wykonywania pomiarów;
  • pomoc rzeczoznawców ZEW w sprawach spornych;

  Członkowie zwyczajni mają prawo do głosu w Walnym Zebraniu Członków oraz do czynnego uczestniczenia w wyborach do władz ZEW

  Członkowie Wspierający

  Budowa relacji

  • możliwość zdobywania nowych kontaktów i znajomości;

  Doradztwo finansowe i prawne

  • pomoc prawna;
  • profesjonalne doradztwo finansowe;
  • pośrednictwo w uzyskiwaniu tanich ubezpieczeń;

  Podnoszenie kompetencji

  • szkolenia techniczne;
  • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych uprawnień – np. SEP, wózki, przejścia ppoż.;
  • pomoc w uzyskaniu wykształcenia elektrycznego – technik elektryk;

  Doradztwo techniczne i operacyjne

  • pomoc techniczną przy rozwiązywaniu problemów projektowych, wykonawczych oraz wykonywania pomiarów;
  • pomoc rzeczoznawców ZEW w sprawach spornych;
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych związanych z zagadnieniami energetycznymi;
  • pomoc w uzyskiwaniu środków unijnych (zewnętrznych), np. na szkolenia branżowe, reklamę;
  • pomoc przy wykonywaniu projektów dotyczących OZE – od pisania projektu na dofinansowanie, po wykonawstwo i rozliczenie;

  Uzyskanie profitów

  • pomoc w znajdowaniu nowych pracowników;
  • możliwość reklamy na szkoleniach i akcjach organizowanych przez ZEW;
  • karty członkowskie umożliwiające uzyskanie profitów w firmach wspierających;
  • pomoc w zdobywaniu zleceń;

  Do pobrania

  Wspierają nas

  Kontakt

  ul. Wysockiego 69B, 15-169 Białystok Bank Millennium S.A.: 20 1160 2202 0000 0001 8878 6209

  Osoby, które zechcą się spotkać z członkami Zarządu ZEW proszone są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania.

   FORMULARZ KONTAKTOWY


   Google Map