Szkolenia

Jednym z głównych celów Związku Elektro-Wykonawców jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych członków oraz osób związanych z elektro-wykonawstwem. W tym celu przeprowadzimy serię szkoleń, seminariów i kursów, na których będziemy starali się rozwiązać wszelkie wątpliwości i problemy związane z elektro-wykonawstwem (istnieje możliwość zgłaszania tematyki szkoleń przez członków ZEW). Szkolenia te będą dzielić się na otwarte (na które mogą się zgłaszać wszyscy zainteresowani) oraz szklenia tylko dla członków Związku Elektro-Wykonawców. Na początku chcemy zająć się tematyką związaną z aktualnymi przepisami dotyczącymi projektowania i wykonawstwa instalacji i sieci elektrycznych (aby umożliwić wszystkim nadążanie za bardzo szybko zmieniającym się prawem i normami).

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia, a prowadzić je będą pracownicy naukowi podlaskich Uczelni Wyższych oraz pracownicy Firm elektrycznych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc - maksymalna liczba uczestników szkoleń to 60 osób - pierwszeństwo w uczestniczeniu w szkoleniach będą mieli członkowie ZEW. Zawsze będzie jednak istniała możliwość reedycji szkolenia w innym terminie tak, by wszyscy zainteresowani mogli wziąć w nim udział.

O wszystkich terminach i tematach szkoleń będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informować na stronie internetowej – a członkowie Związku Elektro-Wykonawców dostaną również informację na swój (zgłoszony przy rejestracji) adres mailowy.

Aktualnie zapraszamy na seminarium szkoleniowe obejmujące swym zakresem podstawy wiedzy wymagane przy egzaminie na kwalifikacje E, kończące się egzaminem na kwalifikacje E i/lub D. Termin 29 marca 2019, godz. 9.15-16.00, . Koszt udziału w szkoleniu dla członków ZEW wynosi 90 zł. Koszt uczestnictwa dla pozostałych osób wynosi 200 zł. Koszt egzaminu wynosi obecnie 225 zł za każdy egzamin. Osoby ubiegające się jednocześnie o kwalifikacje E i D będą musiały wpłacić łącznie 450 zł. Szczegóły dotyczące szkolenia dostępne są na zaproszeniu.

© ZEW 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone