Szkolenia

Jednym z głównych celów Związku Elektro-Wykonawców jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych członków oraz osób związanych z elektro-wykonawstwem. W tym celu przeprowadzimy serię szkoleń, seminariów i kursów, na których będziemy starali się rozwiązać wszelkie wątpliwości i problemy związane z elektro-wykonawstwem (istnieje możliwość zgłaszania tematyki szkoleń przez członków ZEW). Szkolenia te będą dzielić się na otwarte (na które mogą się zgłaszać wszyscy zainteresowani) oraz szklenia tylko dla członków Związku Elektro-Wykonawców. Na początku chcemy zająć się tematyką związaną z aktualnymi przepisami dotyczącymi projektowania i wykonawstwa instalacji i sieci elektrycznych (aby umożliwić wszystkim nadążanie za bardzo szybko zmieniającym się prawem i normami).

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia, a prowadzić je będą pracownicy naukowi podlaskich Uczelni Wyższych oraz pracownicy Firm elektrycznych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc - maksymalna liczba uczestników szkoleń to 60 osób - pierwszeństwo w uczestniczeniu w szkoleniach będą mieli członkowie ZEW. Zawsze będzie jednak istniała możliwość reedycji szkolenia w innym terminie tak, by wszyscy zainteresowani mogli wziąć w nim udział.

O wszystkich terminach i tematach szkoleń będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informować na stronie internetowej – a członkowie Związku Elektro-Wykonawców dostaną również informację na swój (zgłoszony przy rejestracji) adres mailowy.

Obecnie, zapraszamy na seminarium szkoleniowe, na którym zostaną omówione zasady projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych oraz możliwości dofinansowania inwestycji. Termin – 4 grudnia (poniedziałek), godz. 16.00-19.15. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące szkolenia dostępne są na zaproszeniu. Chętni do udziału w szkoleniu mogą wydrukować elektroniczny formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do siedziby ZEW. Osoby, które chciałyby elektronicznie potwierdzić swoje uczestnictwo w szkoleniu, proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail:biuro@zew.org.pl.

© ZEW 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone