Kontakt

Związek Elektro-Wykonawców
Siedziba ZEW: ul. Wysockiego 69B
15-169 Białystok

Adres do korespondencji:

Związek Elektro-Wykonawców
ul. Mickiewicza 55
18-100 Uhowo

tel. 662 868 788
e-mail: biuro@zew.org.pl

Osoby, które zechcą się spotkać z członkami Zarządu ZEW proszone są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania.

© ZEW 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone

..