Spotkanie członków ZEW

Budujemy i pogłębiamy współpracę pomiędzy członkami stowarzyszenia

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby oraz firmy, których działalność wiąże się z szeroko rozumianym elektro-wykonawstwem. Razem łatwiej pokonamy wszelkie trudności i szybciej zrealizujemy stawiane przed nami zadania i cele. Realizowane przez nas szkolenia pozwolą nie tylko uzyskać niezbędne do pracy kwalifikacje, ale również umożliwią ciągły rozwój i podnoszenie naszych kompetencji.

Dla firm

 • Budowa relacji
 • Doradztwo finansowe i prawne
 • Podnoszenie kompetencji
 • doradztwo techniczne i operacyjne

Dla osob fizycznych

 • Budowa relacji
 • Podnoszenie kompetencji
 • Doradztwo techniczne i operacyjne

O nas

Związek Elektro-Wykonawców jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym, działającą na rzecz osób i firm związanych z elektryką. Stanowi dobrowolne stowarzyszenie osób fizycznych oraz firm związanych z projektowaniem i wykonawstwem urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

ZEW swą działalność rozpoczął w dniu 12 kwietnia 2011 roku. Szczegóły dotyczące sposobu działania ZEW znajdują się w statucie Stowarzyszenia.

Związek Elektro-Wykonawców posiada Izbę Rzeczoznawców złożoną z osób z wykształceniem wyższym (w tym dwóch dr. inż. i jednego dr. hab. inż.), którzy są w stanie wykonać każdą ekspertyzę z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i sieci elektrycznych.

Aktualności

Spotkanie organizacyjne

Dodano:

Wszystkich członków ZEW wraz z całymi rodzinami i/lub osobami towarzyszącymi zapraszamy na  tegoroczne sympozjum wyjazdowe, które odbędzie się w piątek 1 lipca w Centrum Turystyki Aktywnej „Bajdarka” w Surażu (szczegóły dotyczące Bajdarki dostępne są na stronie www.bajdarka.pl ). Tematem przewodnim tym razem będą: Magazyny energii. Wśród przewidzianych atrakcji, oprócz panelu dyskusyjnego, planujemy spływ kajakowy zakończony biesiadą ze swojskimi potrawami z grilla.

Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 150 zł od członka ZEW i 200 zł od osoby towarzyszącej. Możliwość zakwaterowania na miejscu we własnym zakresie.

Dlatego prosimy o przesłanie, do 30 kwietnia, deklaracji uczestnictwa (poprzez wysłanie maila na adres biuro@zew.org.pl) z podaniem imienia i nazwiska członka ZEW oraz zaznaczeniem ewentualnego udziału osoby towarzyszącej.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodano:

Wszystkich chętnych zapraszamy na seminarium szkoleniowe obejmujące swym zakresem podstawy wiedzy wymagane przy egzaminie na kwalifikacje E, zakończone egzaminem na kwalifikacje E i/lub D. Termin 29 kwietnia 2022, godz. 11.00-14.00. Egzamin od godz. 15.00. Szczegóły w Zaproszeniu.

Dodano:

Dodano:

Wszystkich chętnych zapraszamy na seminarium szkoleniowe obejmujące swym zakresem podstawy wiedzy wymagane przy egzaminie na kwalifikacje E, zakończone egzaminem na kwalifikacje E i/lub D. Termin 19 listopada 2021, godz. 12.30-14.00. Egzamin od godz. 15.00. Szczegóły w  zaproszeniu.

Dodano:

Wszystkich chętnych zapraszamy na seminarium szkoleniowe obejmujące swym zakresem podstawy wiedzy wymagane przy egzaminie na kwalifikacje E, zakończone egzaminem na kwalifikacje E i/lub D. Termin 25 września 2020, godz. 10.30-14.00. Egzamin od godz. 15.00. Szczegóły w  zaproszeniu.

Dodano:

Wszystkich chętnych zapraszamy na seminarium szkoleniowe obejmujące swym zakresem podstawy wiedzy wymagane przy egzaminie na kwalifikacje E, zakończone egzaminem na kwalifikacje E i/lub D. Termin 15 stycznia 2021, godz. 10.30-14.00. Egzamin od godz. 15.00. Szczegóły w  zaproszeniu.

Dodano:

Dodano:

Ponieważ nasze ostatnie spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem, a tematyka nie została jeszcze wyczerpana, uprzejmie informujemy o organizacji kolejnego spotkania 15 grudnia, godz. 9.00. Tak jak poprzednio można będzie się dołączyć klikając na link https://join.skype.com/hGUVcYyydDKl .

Dodano:

Wychodząc naprzeciw aktualnym Państwa prośbom, zorganizowaliśmy zdalne konsultacje z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji elektrycznych. Na spotkaniu organizowanym przez Skype ‘a dr inż. Zbigniew Skibko odpowie na zadawane pytania. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 1 grudnia  w godz. 11.15 – 12.15. Można się do niego dołączyć klikając na link https://join.skype.com/hGUVcYyydDKl, lub wysyłając (najpóźniej do poniedziałku do godz. 18.00) na maila ZEW swoją nazwę użytkownika Skype ‘a.

Dodano:

Wszystkich chętnych zapraszamy na seminarium szkoleniowe obejmujące swym zakresem podstawy wiedzy wymagane przy egzaminie na kwalifikacje E, zakończone egzaminem na kwalifikacje E i/lub D. Termin 25 września 2020, godz. 10.30-14.00. Egzamin od godz. 15.00. Szczegóły w  zaproszeniu.

Dodano:

Dodano:

Informujemy, że zgodnie z art. 31x ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r., zaś świadectwa kwalifikacyjne wydane wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Oczywiście, po ustaniu stanu epidemiologicznego będziemy organizować szkolenie, zakończone egzaminem na uprawnienia E i D, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Dodano:

I już jesteśmy po szkoleniu na Politechnice Białostockiej, na którym przedstawiciele firmy NKT przybliżyli tematykę technik kablowych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność – aż miło było gościć ponad 70 osób związanych z elektro-wykonawstwem. Zapraszamy na kolejne szkolenia – najbliższe planowane jest na początek kwietnia – informacja wkrótce na stronie. Mamy nadzieję, że żaden wirus nie pokrzyżuje naszych planów.

Dodano:

Wszystkich chętnych zapraszamy na seminarium szkoleniowe organizowane przy współudziale politechniki Białostockiej nt.: Innowacyjne rozwiązania w technice kablowej. Termin 4 marca 2020, godz. 15.00-18.00. Miejsce szkolenia: Wydział Elektryczny PB – Aula 030, ul. Wiejska 45D. Szczegóły w  zaproszeniu.

Dodano:

Wszystkich chętnych zapraszamy na seminarium szkoleniowe nt.: Badania odbiorcze i eksploatacyjne uziomów. Termin 3 lutego 2020, godz. 15.45-18.30. Miejsce szkolenia: Łapy, ul. Mostowa 13. Szczegóły w  zaproszeniu.

Dodano:

Dodano:

Wszystkich chętnych zapraszamy na seminarium szkoleniowe obejmujące swym zakresem podstawy wiedzy wymagane przy egzaminie na kwalifikacje E, zakończone egzaminem na kwalifikacje E i/lub D. Termin 16 grudnia 2019, godz. 9.30-15.00. Szczegóły w  zaproszeniu.

Dodano:

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 29 listopada zorganizowane zostanie spotkanie integracyjne w Cosmic Bowling ul. Częstochowska 14, Białystok. Celem naszego spotkania jest budowanie i pogłębianie współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia. Szczegóły dostępne są w załączonym zaproszeniu.

Dodano:

Wszystkich chętnych zapraszamy na seminarium szkoleniowe nt.: Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV. Termin 25 października 2019, godz. 9.15-14.00. Miejsce szkolenia: Łapy, ul. Mostowa 13. Szczegóły w  zaproszeniu.

Dodano:

Firmy chętne do nawiązania współpracy z naszym stowarzyszeniem zapraszamy na spotkanie inaugurujące, które odbędzie się w najbliższy piątek 13 września o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej w siedzibie ZEW. Serdecznie zapraszamy – szczegóły w zaproszeniu.

Dodano:

Wszystkich chętnych zapraszamy na seminarium szkoleniowe obejmujące swym zakresem podstawy wiedzy wymagane przy egzaminie na kwalifikacje E, zakończone egzaminem na kwalifikacje E i/lub D. Termin 20 września 2019, godz. 9.30-15.00. Szczegóły w  zaproszeniu.

Dodano:

Miło nam poinformować, że na ostatnim Walnym Zebraniu Członków ZEW, odbyły się wybory nowego Prezesa Zarządu ZEW na lata 2019-2022, którym została Pani Alina Borkowska. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

Dodano:

Aktualnie trwają prace nad nowym wizerunkiem ZEW. Zmieniamy logo oraz przebudowujemy stronę internetową. Pozwoli to nam dostosować się do aktualnie obowiązujących trendów.

Dodano:

Szkolenia

Innowacyjne rozwiązania w technice kablowej
Badania odbiorcze i eksploatacyjne uziomów
Kurs przygotowujący, zakończony egzaminem E, D
Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV
Projektowanie i eksploatacja oświetlenia w obiektach budowlanych
Projektowanie i eksploatacja zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych nn
Projektowanie i eksploatacja linii kablowych nn
Pierwsze wyjazdowe sympozjum ZEW „Z prądem – nie pod prąd”
Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych niskiego napięcia
Zasady projektowania i wykonywania instalacji oświetleniowych z wykorzystaniem systemu INTEGRA
Zasady projektowania i wykonywania ochrony odgromowej w obiektach budowlanych
Zasady projektowania i eksploatacji ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych
Zasady doboru, montażu i eksploatacji aparatury modułowej nn
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Zasady doboru, montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Jakość energii elektrycznej – wymagania i rzeczywistość
Projektowanie rozdzielnic niskiego napięcia
Źródła światła LED – zasady doboru i eksploatacji
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Drugie wyjazdowe sympozjum ZEW „Woda jako alternatywne źródło energii”
Instalacje elektryczne kiedyś i dziś – zasady eksploatacji oraz badania
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Ochrona przeciwpożarowa budynków w aspekcie wykonywania tras i przejść kablowych
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Stabilność systemu elektroenergetycznego w świetle ustawy o OZE
Trzecie wyjazdowe sympozjum ZEW „Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii elektrycznej w gospodarstwach domowych”
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Problemy eksploatacyjne układów średniego i niskiego napięcia
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Czwarte wyjazdowe sympozjum ZEW „Energetyka i środowisko”
Technika przeciwwybuchowa w przemyśle
Najnowsze zmiany w Polskich Normach
Projektowanie i prefabrykacja rozdzielnic zgodnie z normą PN-EN 61439
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Zasady projektowania i eksploatacji uziomów elektroenergetycznych
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Kryteria doboru układów kompensacyjnych w środowisku wyższych harmonicznych
Piąte wyjazdowe sympozjum ZEW „Prąd ze słońca – no jasne!”
Podstawowe błędy w protokołach z badań instalacji elektrycznych – jak ich unikać?
Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Siódme wyjazdowe sympozjum ZEW „Elektromobilność”
Kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
„Jakość energii elektrycznej w przemyśle” – przy współudziale Politechniki Białostockiej oraz SEP.
Kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Wymagania Dyrektywy CPR w aspekcie realizacji infrastruktury elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w obiektach budowlanych
Szóste wyjazdowe sympozjum ZEW „Energetyka przyjazna środowisku”
Kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV zakończony egzaminem E/D.
Elektrownie słoneczne – czy to się opłaca?

  FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY

  ZEW dla członków

  Członkowie Zwyczajni

  Budowa relacji

  • możliwość zdobywania nowych kontaktów i znajomości;

  Podnoszenie kompetencji szkolenia techniczne;

  • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych uprawnień – np. SEP, wózki, przejścia ppoż;

  Doradztwo techniczne i operacyjne

  • pomoc techniczną przy rozwiązywaniu problemów projektowych, wykonawczych
   oraz wykonywania pomiarów;
  • pomoc rzeczoznawców ZEW w sprawach spornych;

  Członkowie zwyczajni mają prawo do głosu w Walnym Zebraniu Członków oraz do czynnego uczestniczenia w wyborach do władz ZEW

  Członkowie Wspierający

  Budowa relacji

  • możliwość zdobywania nowych kontaktów i znajomości;

  Doradztwo finansowe i prawne

  • pomoc prawna;
  • profesjonalne doradztwo finansowe;
  • pośrednictwo w uzyskiwaniu tanich ubezpieczeń;

  Podnoszenie kompetencji

  • szkolenia techniczne;
  • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych uprawnień – np. SEP, wózki, przejścia ppoż.;
  • pomoc w uzyskaniu wykształcenia elektrycznego – technik elektryk;

  Doradztwo techniczne i operacyjne

  • pomoc techniczną przy rozwiązywaniu problemów projektowych, wykonawczych oraz wykonywania pomiarów;
  • pomoc rzeczoznawców ZEW w sprawach spornych;
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych związanych z zagadnieniami energetycznymi;
  • pomoc w uzyskiwaniu środków unijnych (zewnętrznych), np. na szkolenia branżowe, reklamę;
  • pomoc przy wykonywaniu projektów dotyczących OZE – od pisania projektu na dofinansowanie, po wykonawstwo i rozliczenie;

  Uzyskanie profitów

  • pomoc w znajdowaniu nowych pracowników;
  • możliwość reklamy na szkoleniach i akcjach organizowanych przez ZEW;
  • karty członkowskie umożliwiające uzyskanie profitów w firmach wspierających;
  • pomoc w zdobywaniu zleceń;

  Do pobrania

  Wspierają nas

  Kontakt

  ul. Wysockiego 69B, 15-169 Białystok Bank Millennium S.A.: 20 1160 2202 0000 0001 8878 6209

  Osoby, które zechcą się spotkać z członkami Zarządu ZEW proszone są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania.

   FORMULARZ KONTAKTOWY


   Google Map